fbpx

Algemene voorwaarden en privacy beleid

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en privacy beleid van Escaperoom Coevorden. Bij vragen neem gerust contact op.

Algemene voorwaarden:

 

 • Reservering, zowel mondeling als schriftelijk zijn bindend. Escaperoom Coevorden behoudt zicht te alle tijde het recht voor om reserveringen te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te stellen.
 • Leeftijdsgrens: Deelnemers moeten minimaal 16 jaar oud zijn. Deelnemers jonger dan 16 jaar moeten worden vergezeld door een volwassene, minimale leeftijd is 12 jaar.
 • Aantal deelnemers: De escaperoom kan gespeeld worden door minimaal 2 personen (ervaring benodigd van minimaal 10 kamers per persoon) en maximaal 6 personen.
 • Bezoekers dienen zicht te houden aan de huisregels, voorschriften en aanwijzingen van Escaperoom Coevorden en medewerkers daarvan. Indien de organisatie het redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde heeft hij het recht de bezoeker de (verdere) toegang tot de ruimtes te ontzeggen en uit de accommodatie te verwijderen. Ongepast gedrag of uitingen tegen personeel worden niet getolereerd.
 • Aansprakelijkheid: De escaperoom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verwondingen, verlies van persoonlijke bezittingen of andere schade die is opgelopen tijdens het spelen van de escaperoom. Het betreden van de Escaperoom is op eigen risico.
 • Persoonlijke bezittingen als tassen, telefoons, smartwatches, horloges en andere waardevolle items dienen de daarvoor bestemde kluisjes te worden achtergelaten.
 • Respect voor eigendommen: Deelnemers moeten de eigendommen in de escaperoom respecteren en mogen deze niet beschadigen, vervuilen of vernietigen. Eventuele schade die door deelnemers wordt veroorzaakt, kan worden verhaald op de deelnemers.
 • Roken is in en rondom Escaperoom Coevorden niet toegestaan.
 • Met het boeken stemt u ermee in dat uw (persoons)gegevens worden opgeslagen voor administratieve redenen, dit volgens de wettelijke termijnen. Voor meer informatie kan de privacy beleid gelezen worden.
 • Tijdens het spelen van de escaperoom worden beeld en geluid opnames gemaakt. Escaperoom Coevorden gebruikt deze voor de spel begeleiding en zullen na het spel verwijdert worden. Escaperoom Coevorden kan in deze in geval van calamiteiten, ongewenst gedrag of criminele activiteiten overhandigen aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie afstaan.
 • Gedrag van deelnemers: Deelnemers moeten zich op een respectvolle en verantwoorde manier gedragen tijdens het spelen van de escaperoom. Het is niet toegestaan om te schreeuwen, schelden, geweld te gebruiken of andere deelnemers te hinderen. Daarnaast is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te zijn. Bij overtreding van deze regels kan deelnemers de toegang tot de escaperoom worden ontzegd zonder restitutie van het betaalde bedrag.
 • Wijzigen of annuleren van de reservering:
  • Annuleren of verplaatsen 7 dagen voor aanvang is mogelijk, neem hiervoor contact op met Escaperoom Coevorden. 
  • Annuleren of verplaatsen langer dan 48 uur maar korter dan 7 dagen is kosteloos mogelijk, u ontvangt een voucher om op een ander moment alsnog te spelen, restitutie is niet mogelijk. Neem hiervoor contact op met Escaperoom Coevorden.
  • Bij annuleren binnen 48 uur is geen restitutie meer mogelijk, dit ivm gemaakte kosten als personeel etc.
 • Bij twijfels over de echtheid van een reservering (onjuiste gegevens) zal Escaperoom Coevorden contact opnemen via de, tijdens de reservering, opgegeven contactgegevens. Indien een reservering niet geverifieerd kan worden zal deze geannuleerd worden.
 • Geheimhouding: Escaperoom Coevorden begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met andere willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie van Escaperoom Coevorden aan derden te onthullen.

Privacy beleid

Verzameling van persoonlijke informatie

We verzamelen persoonlijke informatie, zoals naam, mutatiegegevens, e-mailadres en telefoonnummer gegevens, om reserveringen te beheren en te communiceren met onze klanten. We verzamelen deze informatie alleen wanneer het nodig is.

Tijdens het spelen van de escaperoom worden beeld en geluid opnames gemaakt. Escaperoom Coevorden gebruikt deze voor de spel begeleiding en zullen na het spel verwijdert worden. Escaperoom Coevorden mag in deze in geval van calamiteiten, ongewenst gedrag of criminele activiteiten de beelden overhandigen aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie afstaan.

Aan het einde van het spel is er een mogelijkheid om een groepsfoto te maken. De groepsfoto wordt alleen bij goedkeuring door het team gemaakt en verstuurd naar de verkregen email adressen van de reservering. Gemaakte groepsfoto’s worden één maand na speldatum verwijderd. Bij speciale gelegenheden (voorbeeld: nieuwe high-score etc.) kan gevraagd worden om toestemming om de foto op social media te delen. Alleen bij toestemming van alle deelnemers zal dan de foto geplaatst worden.

Opslag van persoonlijke informatie

We slaan persoonlijke informatie op een veilige manier op met behulp van technologieën voor informatiebeveiliging. We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Toegang tot persoonlijke informatie

We beperken de toegang tot persoonlijke informatie alleen tot geautoriseerde medewerkers die deze informatie nodig hebben om hun werk uit te voeren.

Inzicht in persoonlijk dossier

U heeft de mogelijkheid om uw organisatie- en persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren of (gedeeltelijk) te laten verwijderen. Een overzicht van uw gegevens kunt u per email aanvragen. Voor elk van de hierboven beschreven toepassingen van uw gegevens kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen. U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om een datalek te voorkomen dient u zich te kunnen identificeren als zijnde de persoon om wie het inzageverzoek gaat. Wij kunnen u daarom verzoeken zich te identificeren of specifieke vragen stellen om identiteit vast te stellen.

Verwijdering van persoonlijke informatie

We verwijderen persoonlijke informatie wanneer deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor het is verzameld, tenzij de wet ons verplicht om deze informatie te bewaren.

Delen van persoonlijke informatie

We delen geen persoonlijke informatie met derden, tenzij we hiervoor toestemming hebben van onze klanten of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wijzigingen privacyverklaring

Escaperoom Coevorden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.

Contact

Als u vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan gerust contact met ons op via het contact formulier. We helpen u graag verder.